Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent Kamil Kamiński 2017-04-28 17:58:08 edycja dokumentu
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent Kamil Kamiński 2017-04-28 17:57:16 dodanie dokumentu
Uwaga z uwagi na dni wolne, przesunięciu ulegna terminy odbioru odpadów. Piotr Czerwiński 2017-04-28 17:34:03 dodanie dokumentu
Uwaga z uwagi na dni wolne od pracy przesunięciu ulegną terminy odbioru odpadów. Piotr Czerwiński 2017-04-28 17:32:35 dodanie dokumentu
Uwaga z powodu dni wolnych od pracy przesunięciu ulegną terminy odbioru odpadów. Piotr Czerwiński 2017-04-28 17:31:02 dodanie dokumentu
[uwaga - modyfikacja] Zapytanie ofertowe "Wykonanie kotroli pięcioletnich placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wejherowo" Maja Mielewczyk 2017-04-28 13:46:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezyjnych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Urzędzie Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2017-04-28 12:27:30 dodanie dokumentu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/305/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r.). Kamil Kamiński 2017-04-28 09:14:32 dodanie dokumentu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIX/344/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 kwietnia 2017 r.). Kamil Kamiński 2017-04-28 09:13:44 dodanie dokumentu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Koncepcji urbanistycznej zagospodarowania obszaru działki nr 655 we wsi Kąpino w Gminie Wejherowo. Kamil Kamiński 2017-04-28 09:01:36 dodanie dokumentu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze wskazanym w załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 15 lutego 2017 r.). Kamil Kamiński 2017-04-28 09:00:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr 141/22, 191 w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo. Kamil Kamiński 2017-04-28 08:28:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 22-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki nr 18 w miejscowości Reszki w Gminie Wejherowo. Kamil Kamiński 2017-04-28 08:28:10 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci wz terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczecia studiów technicznych Joanna Adaszewska 2017-04-27 10:54:18 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo". Maja Mielewczyk 2017-04-26 12:59:04 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe:"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Szkolnej w Gowinie". Maja Mielewczyk 2017-04-26 12:57:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 19-04-2017 r., złożonego przez Panią Agnieszkę Swobodzińską, pełnomocnika Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kamil Kamiński 2017-04-26 11:19:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/353/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:50:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/352/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:49:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/355/2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Łężyce Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:40:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/354/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:38:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/351/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:37:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/350/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bieszkowicach Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:36:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/349/2017 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:36:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/348/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w Warszkowie Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:35:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/347/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:35:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/346/2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Bolszewo Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:34:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/345/2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Bolszewo Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:34:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/344/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:33:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/343/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Centrum Integracji Społecznej, prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania "Małe Morze". Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:33:07 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani kajakowej z pomostem i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orle?, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 197, 199, 200/1 obręb Góra, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-04-25 15:30:48 dodanie dokumentu
Informacje ogólne dotyczące zgromadzeń Piotr Czerwiński 2017-04-25 08:08:37 dodanie dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-04-25 08:04:47 edycja dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-04-25 08:03:56 dodanie dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-04-25 08:03:45 usunięcie dokument
Rejestr zgromadzeń 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-04-25 08:03:08 dodanie dokumentu
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:psychologa. Piotr Czerwiński 2017-04-25 07:35:18 dodanie dokumentu
Harmonogram szczepień psów w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-04-24 07:32:26 dodanie dokumentu
Harmonogram szczepień psów w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-04-24 07:31:05 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów zielonych w 2017 roku. Piotr Czerwiński 2017-04-24 07:28:52 dodanie dokumentu