Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 175/2017 Kamil Kamiński 2017-10-16 16:07:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2017 Kamil Kamiński 2017-10-16 13:30:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2017 Kamil Kamiński 2017-10-16 13:30:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2017 Kamil Kamiński 2017-10-13 14:34:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 172/2017 Kamil Kamiński 2017-10-13 14:34:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 172/2017 Kamil Kamiński 2017-10-13 14:34:12 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej Kamil Kamiński 2017-10-13 14:31:22 dodanie dokumentu
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu Przetwórstwa Rolno ? Spożywczego ? Zakład Przetwórstwa Mięsnego na działce nr ewid. 177/5, obręb Góra, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:36:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:35:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:35:40 usunięcie załacznika
Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami ? zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:34:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:33:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2017 z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 6 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-10-13 07:34:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2017-10-13 07:32:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Piotr Czerwiński 2017-10-12 13:37:51 edycja dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego - członka zarządu Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego Piotr Czerwiński 2017-10-12 13:35:41 dodanie dokumentu
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 r. Skarbnika Gminy - Witolda Ciemięga Piotr Czerwiński 2017-10-12 13:34:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Piotr Czerwiński 2017-10-12 08:56:40 edycja dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Wykonanie nasadzeń na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-10-11 15:17:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Piotr Czerwiński 2017-10-11 10:46:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Piotr Czerwiński 2017-10-11 10:46:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Piotr Czerwiński 2017-10-11 10:29:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/2017 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Interwencyjne odśnieżanie (...) Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-10-11 07:30:05 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-09 15:06:22 edycja dokumentu
Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. Piotr Czerwiński 2017-10-09 15:04:11 edycja dokumentu
Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. Piotr Czerwiński 2017-10-09 15:03:40 edycja dokumentu
Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. Piotr Czerwiński 2017-10-09 15:03:23 edycja dokumentu
Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. Piotr Czerwiński 2017-10-09 15:02:45 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-10-09 14:58:56 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-10-09 14:53:51 edycja dokumentu
Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2017-10-09 14:08:00 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIII/400/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 wraz z uzupełnieniem. Piotr Czerwiński 2017-10-09 14:07:36 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2017-10-09 10:35:24 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2017-10-09 10:35:01 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta ds.administracji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie wraz z załącznikami Piotr Czerwiński 2017-10-09 10:33:53 edycja dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Wycena nieruchomości, składników budowlanych i nasadzeń na nieruchomościach w Bolszewie - 5 zadań. Piotr Czerwiński 2017-10-09 07:23:04 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Czynności utrzymaniowe i eksploatacyjne wylotów kanalizacji deszczowej. Piotr Czerwiński 2017-10-06 13:21:26 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-06 13:20:06 edycja dokumentu
Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. Piotr Czerwiński 2017-10-06 13:14:54 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-06 13:11:42 edycja dokumentu